Cửa Lò: Tiếp tục thực hiện giải toả các ki ốt phía Đông đường Bình Minh đúng thời hạn quy định

Chiều ngày 13/10, dưới sự chủ trì của đồng chí: Phạm Thị Hồng Toan – Bí thư Thị ủy, Ban chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giải tỏa phía Đông đường Bình Minh, tổ chức hoạt động kinh doanh phía Tây đường Bình Minh tổ chức hội nghị nghe tiến độ giải tỏa các ki ốt phía Đông đường Bình Minh.

Nghệ An: Xã cho thuê đất hành lang an toàn giao thông: Trên quyết liệt, dưới thờ ơ, dân tố cáo!

Mặc dù thừa nhận việc cho thuê đất hành lang an toàn giao thông để người dân xây dựng ki ốt kinh doanh là sai. Cấp trên cũng đã quyết liệt chỉ đạo xử lý bằng nhiều văn bản, tuy nhiên UBND xã Hưng Tây vẫn không thể giải quyết dứt điểm, buộc người dân phải tiếp tục “đội đơn” tố cáo lên cấp cao hơn.

TOP