Chuyện lạ trong việc tách thửa tại thị xã Cửa Lò

Liên quan đến việc thị xã Cửa Lò (Nghệ An) ban hành văn bản quy định về tách, nhập thửa, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình mà Báo Đại Đoàn Kết đã phản ánh; quá trình tìm hiểu, chúng tôi ghi nhận có sự mâu thuẫn giữa thông tin lãnh đạo địa phương này cung cấp so với thực tế.

Chuyện lạ trong việc tách thửa tại thị xã Cửa Lò

Hơn 8 năm trước, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) ban hành văn bản quy định về tách nhập thửa, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình. Và cũng chừng ấy năm, nhiều hộ dân phải ngậm ngùi vì không thể bán, chuyển nhượng đất, mặc dù quy định của Luật Đất đai và các văn bản của tỉnh Nghệ An đều không cấm.

TOP