Kinh tế

Hàng thông qua cảng biển tăng dù phương tiện thông qua giảm

Tháng đầu tiên năm 2022, cảng biển Việt Nam tiếp nhận gần 37.000 lượt phương tiện vận chuyển gần 64 triệu tấn hàng hóa thông qua.

Đại diện Cục Hàng hải VN cho biết, theo thống kê, trong tháng đầu tiên của năm 2022, tổng số lượt tàu, phương tiện thủy nội địa thông qua cảng biển Việt Nam 36.813 lượt.

Trong tháng1/2022, lượt tàu qua cảng biển giảm, song, lượng hàng được vận chuyển thông qua vẫn giữ nhịp tăng trưởng tốt - Ảnh minh họa

Trong đó, số lượt tàu biển nước ngoài thông qua đạt hơn 4.351, giảm 12% so với cùng kỳ năm 2021. Lượt tàu nội thông qua đạt hơn 5.000, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2021.

Đáng chú ý, thống kê trong nhóm tàu biển qua cảng biển Việt Nam, tàu xuất nhập cảnh tăng mạnh, đạt 21% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, nhóm tàu chạy tuyến nội địa lại giảm nhẹ 3%, đạt hơn 4.400 lượt.

Đối với nhóm phương tiện thủy nội địa, số lượt tàu qua cảng biển tháng 1/2022 đạt 27.400, giảm 10% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, lượt tàu thông qua bằng phương tiện thủy nội địa đăng ký cấp VR-SB đạt 3.000, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2021.

Mặc dù số lượt phương tiện qua cảng biển Việt Nam có sụt giảm so với cùng kỳ năm trước, song, khối lượng hàng hóa được vận chuyển vẫn ghi nhận sự tăng trưởng.

Cụ thể, khối lượng hàng hóa thông qua bằng tàu biển đạt gần 45 triệu tấn, tăng 4%. Khối lượng hàng hóa thông qua bằng phương tiện thủy nội địa đạt 19,1 triệu tấn, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm 2021.

"Riêng khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng phương tiện thủy nội địa đăng ký VR-SB đạt gần 5,5 triệu tấn, tăng tới 22%, đưa tổng khối lượng hàng hóa qua cảng biển Việt Nam trong tháng 1/2022 đạt gần 64 triệu tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước", đại diện Cục Hàng hải thông tin.

Tác giả: Nam Khánh

Nguồn tin: Báo Giao thông

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP