Trong tỉnh

Bước chuyển trong tái cơ cấu nông nghiệp Nghệ An

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Nghệ An đã đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là trong tái cơ cấu nông nghiệp.

Tác giả: Thu Huyền - Hữu Quân

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP