Trong nước

Vẫn còn nhiều ý kiến rất khác nhau về tách luật Giao thông đường bộ

Bộ Giao thông vận tải vừa có báo cáo Thủ tướng Chính phủ và cho biết qua lấy ý kiến các ban Đảng, các Ủy ban của Quốc hội và các bộ, ngành cho thấy còn nhiều ý kiến khác nhau về việc tách Luật Giao thông đường bộ.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa báo cáo Chính phủ về dự án Luật Giao thông đường bộ (GTĐB) sửa đổi. Trong đó, bộ này cho biết việc tách luật trên thành Luật GTĐB và Luật Bảo đảm trật tự, an toàn GTĐB vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau.

Về việc chuyển đào tạo, sát hạch lái xe sang cho Bộ Công an, Bộ GTVT thừa nhận quá trình lấy ý kiến có nhiều quan điểm khác nhau nhưng không nói rõ quan điểm công việc này nên giao cho cơ quan nào.

Theo Bộ GTVT, Chính phủ đã có Tờ trình số 436/TTr-CP ngày 25-9-2020 trình Quốc hội về dự án Luật GTĐB (sửa đổi) với phạm vi điều gồm: Kết cấu hạ tầng GTĐB, phương tiện GTĐB, vận tải đường bộ và quản lý nhà nước về GTĐB. Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật GTĐB (sửa đổi).

Ngày 27-12-2021, Chính phủ đã tổ chức cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự án Luật GTĐB (sửa đổi) và dự án Luật Bảo đảm trật tự an toàn GTĐB, theo đó giao Bộ GTVT nghiên cứu, rà soát Luật GTĐB (sửa đổi) xem xét đưa vào Chương trình năm 2022- 2023.

Theo Bộ GTVT, qua quá trình xin ý kiến các Ban của Đảng, các Ủy ban của Quốc hội cho thấy có ý kiến đồng thuận với việc tách luật, có ý kiến chưa đồng thuận, có ý kiến đề nghị rà soát, nghiên cứu kỹ để đảm bảo thống nhất, đồng bộ, có cơ quan thì đề nghị sẽ có ý kiến khi có Tờ trình chính thức của Chính phủ.

Cụ thể, Ban Nội chính Trung ương "tán thành việc tách các nội dung về bảo đảm trật tự, an toàn GTĐB ra khỏi Luật GTĐB".

Ban Tổ chức Trung ương cho rằng: "Vấn đề tiếp thu, giải trình các ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật GTĐB (sửa đổi) đề nghị Bộ GTVT báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định".


Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng "nội dung về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông không nên tách ra khỏi Luật GTĐB 2008 vì sẽ không bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, bao trùm mục tiêu và phạm vi của Luật".

Ủy ban Pháp luật góp ý: "qua lấy phiếu thăm dò ý kiến đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV (tháng 10-2020), đa số ý kiến đại biểu Quốc hội không tán thành phương án chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch và cấp phép lái xe từ Bộ GTVT sang Bộ Công an. Tuy nhiên, dự thảo Luật không điều chỉnh nội dung này, tức là chưa tiếp thu theo ý kiến của đa số đại biểu Quốc hội. Do vậy, đề nghị Quý Bộ đánh giá kỹ lưỡng tác động và giúp Chính phủ tiếp tục làm rõ, giải trình thuyết phục hơn về nội dung này để báo cáo Quốc hội".

Trong khi đó, Ủy ban Quốc phòng và An ninh có ý kiến: "Một số ý kiến đề nghị các Bộ tiếp tục nghiên cứu kỹ các ý kiến đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV để hoàn thiện dự thảo Luật và báo cáo giải trình cụ thể, rõ ràng, thuyết phục hơn đối với các nội dung chưa được tiếp thu để báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhất là đối với các ý kiến của đại biểu Quốc hội nêu tại Văn bản số 4152/TTKQH-QPAN ngày 2-12-2020 của Tổng thư ký Quốc hội. Có ý kiến cho rằng việc gộp 2 mảng nội dung do 2 Bộ chuẩn bị để ban hành một Luật chung, trong đó chia nội dung thành 2 phần rõ ràng như 2 Bộ đang chuẩn bị thì dễ được Quốc hội đồng thuận hơn; việc theo dõi, thực hiện của các lực lượng chức năng và người tham gia giao thông cũng sẽ thuận lợi hơn, hiệu quả hơn…".

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết: “Nếu giữ nguyên phương án tách luật cần cân nhắc đến kết quả tại phiếu xin ý kiến ĐBQH (62,79% ĐB không đồng ý tách luật) và xin quyết định của Thủ tướng. Trường hợp Chính phủ quyết định trình theo hướng tách luật, Bộ VH-TT-DL nhất trí với dự thảo và giải trình của Bộ GTVT”.

So với lần trình ra QH vào tháng 10-2020, dự thảo lần này có điểm mới nhất đó là đổi tên Luật GTĐB thành Luật Đường bộ và giảm từ 102 điều luật xuống còn 100 điều.

Trong báo cáo giải trình ý kiến các đại biểu Quốc hội về việc tách Luật GTĐB, Bộ GTVT cho rằng quyết định thực hiện xây dựng 1 luật hay 2 luật không phải thẩm quyền ở Bộ GTVT mà thuộc về sự phân công của Chính phủ .

"Bộ GTVT với vai trò là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giao thông vận tải sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện đầy đủ trách nhiệm của cơ quan tham mưu trình để xây dựng luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật…" - Bộ GTVT cho hay.

Về việc chuyển đào tạo sát hạch lái xe sang cho Bộ Công an, Bộ GTVT thừa nhận quá trình lấy ý kiến có nhiều quan điểm khác nhau nhưng không nói rõ quan điểm công việc này nên giao cho cơ quan nào.

Tác giả: Văn Duẩn

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP