Trong tỉnh

TP. Vinh phát phiếu thăm dò mức độ hài lòng của người dân về thủ tục hành chính

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ đối với người dân và doanh nghiệp, năm 2018, TP. Vinh xây dựng kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức khi đến giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND thành phố và các phường, xã.

10 câu hỏi cho người dân và doanh nghiệp

Từ năm 2018, TP. Vinh xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ việc đo mức độ hài lòng của người dân và tổ chức đối với các đơn vị trực thuộc nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

Theo lãnh đạo Phòng Nội vụ, UBND TP. Vinh cho biết, yêu cầu đặt ra trong quá trình thực hiện khảo sát là phải đảm bảo thực sự khách quan, trung thực và có hiệu quả; đảm bảo tính khả thi, đơn giản, dễ áp dụng, chi phí thấp.

Các yếu tố, tiêu chí, nội dung khảo sát phù hợp với các dịch vụ hành chính, đảm bảo tính khoa học và có sự lôgic chặt chẽ giữa đánh giá chất lượng với mức độ hài lòng của người dân, tổ chức.

Đặc biệt, các câu hỏi điều tra xã hội học được xác định phù hợp với hệ thống tiêu chí đánh giá, dễ hiểu, dễ trả lời, phù hợp với trình độ dân trí.

Cán bộ phường Hà Huy Tập, TP. Vinh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại bộ phận một cửa. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở yêu cầu đó, UBND TP. Vinh đã ban hành mẫu khảo sát với 10 câu hỏi để đánh giá toàn diện dựa trên 4 nội dung lớn là: Tìm hiểu thông tin và tiếp cận dịch vụ (1 câu hỏi); Thủ tục hành chính (3 câu hỏi); Công chức giải quyết công việc (2 câu hỏi); Kết quả giải quyết hồ sơ (2 câu hỏi) và đánh giá chung (2 câu hỏi).

Tổng cộng 10 công hỏi nhằm khảo sát ý kiến của người đến giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với các nội dung như: về cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ (bàn, ghế, nước uống, quạt…), mức độ công khai thủ tục hành chính, các thủ tục hành chính để giải quyết hồ sơ, thái độ của công chức khi giao tiếp, mức độ thành thạo công việc của công chức bộ phận một cửa.

Khảo sát còn thu nhận ý kiến của người dân về thời gian giải quyết hồ sơ và người dân có phải trả thêm khoản phí nào khác ngoài mức phí đã quy định hay không, cũng như đánh giá về mức độ hài lòng đối với quá trình giải quyết hồ sơ… Tương ứng với các câu hỏi, mẫu phiếu khảo sát sẽ có các phương án trả lời để người được khảo sát đánh giá.

Tự khảo sát và khảo sát độc lập

Nhằm đảm bảo tính khách quan, chính xác, TP. Vinh triển khai khảo sát theo hai phương pháp đó là tự khảo sát và khảo sát độc lập.

Theo đó, đối với Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của thành phố và các phường, xã sẽ tiến hành tự khảo sát đối với người dân, tổ chức đã thực hiện xong giao dịch để giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị.

Việc khảo sát được tiến hành thông qua các hình thức: Gửi phiếu khảo sát qua đường bưu điện đến người dân, tổ chức đã thực hiện giao dịch giải quyết thủ tục hành chính thông qua giao dịch bằng bưu điện.

Hoặc phiếu khảo sát được đính kèm với giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả gửi cho công dân; công chức bộ phận một cửa khi trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thì hướng dẫn công dân thực hiện đánh giá vào phiếu khảo sát và bỏ vào thùng phiếu tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Đối với tự khảo sát tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố và các phường, xã được tiến hành thường xuyên trong năm 2018. Đối với khảo sát độc lập tiến hành đột xuất trong khoảng thời gian từ 5/3 -30/10/2018.

Bên cạnh đó, đối với hình thức tự khảo sát, UBND TP. Vinh cũng đưa ra hình thức phát phiếu khảo sát trực tiếp đến khối, xóm; đồng thời khuyến khích các cơ quan, đơn vị mở rộng ứng dụng khảo sát trực tiếp thông qua cổng hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị mình. Với các hình thức trên, tùy theo tình hình, điều kiện thực tế để các cơ quan, đơn vị áp dụng các phương pháp khảo sát khác nhau nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.

Mặt khác, UBND TP. Vinh cũng sẽ triển khai khảo sát độc lập với việc thành lập tổ gồm các thành viên thuộc phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND - UBND, Thanh tra Thành phố do Phó trưởng phòng Nội vụ phụ trách công tác cải cách hành chính làm tổ trưởng.

Tổ tiến hành khảo sát vào thời gian bất kỳ trong tuần và được phát ngẫu nhiên cho công dân có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố và UBND các phường, xã.

Trưởng phòng Nội vụ, UBND TP. Vinh Hồ Sỹ Tân cho biết: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các phường, xã sẽ định kỳ tiến hành tổng hợp, thu thập phiếu khảo sát theo đúng quy định; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ hàng quý, 6 tháng và năm về kết quả khảo sát, cùng với báo cáo định kỳ về công tác cải cách hành chính gửi về UBND TP. Vinh.

“Kết quả lấy ý kiến khảo sát là kênh thông tin để phục vụ công tác chuyên môn, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo đối với công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị và là căn cứ tiến hành rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền đơn giản hóa thủ tục hành chính”.

Ông Hồ Sỹ Tân - Trưởng phòng Nội vụ, UBND TP. Vinh

Còn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND TP. Vinh, định kỳ hàng tháng, Tổ khảo sát độc lập sẽ tiến hành mở thùng phiếu, kiểm tra, lập biên bản kết quả khảo sát để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo UBND thành phố. Còn đối với khảo sát độc lập cũng định kỳ hàng quý, năm tổng hợp, báo cáo UBND thành phố.

“Thành phố Vinh sẽ tổ chức thông báo kết quả khảo sát đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan” - Trưởng phòng Nội vụ, UBND TP. Vinh cho biết.

Tác giả: Thành Duy

Nguồn tin: Báo Nghệ An

loading...

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP