Pháp luật

Tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh dự bị động viên

Sáng ngày 6/9, UBND huyện Thanh Chương đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 thực hiện Pháp lệnh về dự bị động viên 1996-2016 và Diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2016.

Đồng chí Nguyễn Văn Quế- Chủ tịch UBND huyện khai mạc hội nghị

Trung tá Đoàn Minh Tuấn Phó chỉ huy trưởng BCH QS huyện Thanh Chương báo cáo kết quả 20 thực hiện Pháp lệnh dự bị động viên


Trong 20 năm qua thực hiện Pháp lệnh dự bị động viên các cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Thanh Chương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả góp phần tạo sự chuyển biến sâu sắc của cả hệ thống chính trị xã hội trong việc thực hiện nhiệm vụ động viên quân đội. Quá trình tổ chức thực hiện, các cơ sở luôn coi trọng công tác phúc tra, đăng ký quản lý nguồn, nắm chắc tình hình và thực trạng quân nhân dự bị, kịp thời điều chỉnh đảm bảo đủ điều kiện động viên cho các đơn vị. Thực hiện nghiêm công tác huấn luyện, kiểm tra diễn tập sẵn sàng động viên và chế độ chính sách đối với quân nhân dự bị, các phương tiện kỹ thuật theo đúng quy định của Chính Phủ. Từ năm 1996 đến tháng 8/2016 toàn huyện đã đăng ký được trên 13.580 quân nhân dự bị, trong đó có 18% là đảng viên. Đăng ký được 4312 phương tiện kỹ thuật các loại. 100% các đầu mối đã xây dựng được quy mô các tổ chức theo quyết định của UBND tỉnh giao. Huy động quân nhân dự bị cho các đơn vị chủ lực của Bộ, Quân khu là 9091 đồng chí. Huy động quân nhân dự bị cho các đơn vị hyện là 3509 đồng chí. Công tác đảng, chính trị trong thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên được tăng cường. Công tác đảm bảo hậu cần kỹ thuật, tài chính cho xây dựng huy động lực lượng được chú trọng. Thưc hiện nghiêm chế độ chính sách trong xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên.

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Pháp lệnh dự bị động viên

Trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2016


Năm nay, nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã trên địa bàn huyện Thanh Chương đã diễn ra thành công, an toàn và chất lượng với 9/11 đơn vị được xếp loại giỏi, 2 đơn vị xếp loại khá. Tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh Dự bị động viên toàn huyện Thanh Chương có 15 tập thể và 14 cá nhân được chủ tịch UBND huyện khen thưởng và có 6 tập thể và 11 cá nhân được UBND huyện khen thưởng vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Diễn tập chiến đấu trị an cấp xã năm 2016.

Tác giả bài viết: Hữu Thịnh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP