Trong tỉnh

Thực hiện tốt quy chế dân chủ gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương

Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở Quân khu 4 vừa tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở của Lữ đoàn Công binh 414 và Trung đoàn 764 (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An).

Qua kiểm tra cho thấy, hệ thống quy chế lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng được xây dựng, bổ sung hoàn thiện và thực hiện nền nếp; mọi vấn đề quan trọng đều được đưa ra tập thể thảo luận, bàn bạc, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Người chỉ huy các cấp thực hiện nghiêm túc dân chủ trong quản lý, điều hành cơ quan, đơn vị theo chức trách nhiệm vụ được giao, chú trọng gắn việc thực hiện dân chủ đi đôi với tăng cường củng cố kỷ luật, kỷ cương; luôn tôn trọng, lắng nghe và kịp thời giải quyết những vấn đề còn vướng mắc của cán bộ, chiến sĩ. Thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống, vật chất tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ...

Thông qua kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở Quân khu nắm tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng, những vấn đề còn vướng mắc của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ở đơn vị. Qua đó, giúp Đảng ủy Quân khu, Đảng ủy Lữ đoàn 414, Trung đoàn 764, cấp ủy đảng các cấp có chủ trương giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khâu yếu, mặt yếu; thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tác giả: MINH ANH

Nguồn tin: qdnd.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP