Sau họp báo, Tổng thống Trump ra thẳng sân bay không kịp ăn trưa

Tổng thống Trump có một lịch trình cực kỳ bận rộn trong hội nghị thượng đỉnh ở Hà Nội khi ông và ông Kim hội đàm xuyên trưa, hủy lịch ăn cùng nhau, về khách sạn tham dự họp báo rồi ra luôn sân bay để “trở về vùng đất tươi đẹp Washington D.C.".

TOP