Tiêu chuẩn chứng nhận giáo sư, phó giáo sư: Vẫn cào bằng

Dự thảo mới nhất quy định xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư (GS) - phó giáo sư (PGS), thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm nhiều tiêu chí đã được điều chỉnh phù hợp hơn. Trong đó, viết sách không là tiêu chuẩn bắt buộc, tiêu chuẩn chứng nhận GS, PGS chỉ có hiệu lực trong 5 năm nếu không được trường ĐH bổ nhiệm… Tuy nhiên, nhà khoa học cho rằng vẫn còn cào bằng với tiêu chí tính điểm các bài báo khoa học.

Rà soát giáo sư, phó giáo sư: Kết quả sẽ khó thay đổi

Ngày mai 27/2, dự kiến Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước sẽ họp “chốt” về việc rà soát hồ sơ ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2017. Nhiều ý kiến cho rằng, sẽ khó thay đổi kết quả vì quy trình rà soát này.

Rà soát giáo sư, phó giáo sư: Kết quả sẽ khó thay đổi

Ngày mai 27/2, dự kiến Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước sẽ họp “chốt” về việc rà soát hồ sơ ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2017. Nhiều ý kiến cho rằng, sẽ khó thay đổi kết quả vì quy trình rà soát này.


TOP