Gần 150 ca COVID-19 tiến triển nặng, một số nguy kịch

Thông tin từ tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia cho biết có gần 150 bệnh nhân trong số trên 2.800 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị hiện trong tình trạng nặng hoặc tiến triển nặng lên.

TOP