Hacker đang tấn công BKAV là ai?

Qua các bình luận, nhiều người đặt nghi vấn hacker tấn công BKAV là người Việt; thậm chí, có nguồn tin cho rằng đây là người Việt đang sinh sống ở nước ngoài.

TOP