Nhiều học sinh lớp 12 là F1, F2

Các địa phương đang rà soát học sinh là F1, F2, F3 của bệnh nhân COVID và sẵn sàng mọi điều kiện để tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2021.


TOP