Việt Nam tiếp cận công nghệ dự báo bão hiện đại

Việt Nam đang tiếp nhận công nghệ dự báo rất mới, các kỹ thuật viễn thám vệ tinh. Từ việc một nước chuyên tiếp nhận dữ liệu, kỹ thuật của thế giới, thời gian tới Việt Nam sẽ nâng cao vị thế.

TOP