Khi xung đột lợi ích, có thể đình chỉ nhiệm vụ của cán bộ

Phát hiện có xung đột lợi ích và nếu thấy việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, công vụ không bảo đảm tính đúng đắn, khách quan, trung thực thì có thể áp dụng biện pháp đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ được giao của người có xung đột lợi ích…

Gần 120 sinh viên cao đẳng bị đình chỉ vì xếp loại rèn luyện kém

Trường ĐH Tài chính - Marketing (TPHCM) vừa có quyết định ngừng học một năm đối với 117 sinh viên cao đẳng chính quy khóa 16C do xếp loại rèn luyện kém suốt cả năm 2017-2018. Thời gian dừng học bắt đầu từ kỳ cuối năm 2018 đến hết học kỳ đầu năm 2019.


TOP