Nghệ An: Đứng thứ 19/63 địa phương về tốc độ tăng trưởng GRDP

Với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2020 ước đạt 4,45%, Nghệ An đứng thứ 19/63 địa phương về tốc độ tăng trưởng GRDP và nằm trong nhóm 25 địa phương có tốc độ tăng trưởng trên 4%, đứng thứ 4/14 tỉnh miền Trung.


TOP