Ðộng thổ đi được, đối thoại sao không?

“Chúng tôi xem ti vi thấy các đồng chí đi khởi công, đi động thổ, đi dự hội nghị ngành nọ, ngành kia, nhưng vì sao lại không tham gia đối thoại được với người dân?”, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga ngày 22/8 nêu phản ánh của cử tri.

TOP