Trong tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2023

Chiều 29/9, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2023. Đồng chí Thái Thanh Quý – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Thái Thị An Chung – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh.

Quang cảnh phiên họp

Chuẩn bị tổ chức kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh trong tháng 10/2023

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã cho ý kiến về điều chỉnh Danh mục Nghị quyết trình HĐND tỉnh năm 2023; nghe và cho ý kiến về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 16 - kỳ họp chuyên đề; dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2023; kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2023.

Đ/c Đặng Thanh Tùng – Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho biết, hiện nay các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề đã thông qua phiên họp UBND tỉnh

Theo đó, kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề) dự kiến được tổ chức vào chiều ngày 27/10/2023. Kỳ họp sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu, gồm: Chủ tịch HĐND, các Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban của HĐND, Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND, các Uỷ viên UBND tỉnh được HĐND tỉnh bầu trước ngày 01/01/2023 (30 người). Đồng thời, dự kiến xem xét, thông qua 11 dự thảo Nghị quyết.

Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026 dự kiến tổ chức trong thời gian 2,5 ngày, từ ngày 06/12 đến ngày 08/12/2023 tại thành phố Vinh. Kỳ họp sẽ xem xét, quyết nghị 25 dự thảo Nghị quyết.

Về nội dung này, đồng chí Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chủ động gửi hồ sơ các dự thảo Nghị quyết về các Ban của HĐND tỉnh để thẩm tra. Đối với phiên chất vấn có thể kéo dài hơn so với dự kiến để thảo luận, trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan.

Thống nhất các nhóm vấn đề dự kiến chất vấn tại kỳ họp cuối năm

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất về nhóm vấn đề giải trình 6 tháng cuối năm 2023 của Thường trực HĐND tỉnh; nhóm vấn đề dự kiến chất vấn tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh.

Theo đó, trong tháng 10/2023, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức phiên giải trình về tình hình thực hiện Dự án 1 về giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

2 nội dung chất vấn tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm gồm: Công tác quản lý, sử dụng đất đai có nguồn gốc nông, lâm trường do các công ty đang sử dụng và đất của tổng đội thanh niên xung phong trên địa bàn tỉnh. Tỉnh có tiềm năng lợi thế về du lịch nhưng hiện nay chưa đạt được mục tiêu đề ra? Nguyên nhân và giải pháp?

Thường trực HĐND tỉnh triển khai nhiệm vụ tháng 10/2023

Cũng tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe Báo cáo công tác dân nguyện của Thường trực HĐND tỉnh tháng 9/2023; đánh giá kết quả hoạt động tháng 9, bàn và thống nhất nhiệm vụ tháng 10/2023 của Thường trực HĐND tỉnh; nghe và cho ý kiến về dự thảo Tờ trình, Nghị quyết ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước của HĐND tỉnh.

Đ/c Thái Thị An Chung – Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh góp ý vào dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước của HĐND tỉnh

Theo đó, trong tháng, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh đúng quy định, đảm bảo chất lượng; ký ban hành các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp đúng thời gian quy định; cho ý kiến về việc tổ chức kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh.

Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức triển khai Kế hoạch giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay (đã giám sát trực tiếp tại các huyện: Anh Sơn, Nam Đàn). Triển khai Kế hoạch giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay (đã giám sát trực tiếp tại các huyện: Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Con Cuông; thành phố Vinh; các Sở: Kế hoạch đầu tư, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Tài chính)...

Trong tháng 10, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện các quy trình thủ tục liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm và tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp, báo cáo kết quả thực hiện và chỉ đạo lưu trữ hồ sơ theo quy định. Chỉ đạo các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chuẩn bị các nội dung và tổ chức kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh đúng quy định, đảm bảo chất lượng.

Đ/c Nguyễn Nam Đình – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh góp ý về nội dung các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp

Tiếp tục triển khai kế hoạch giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay. Tiếp tục triển khai kế hoạch giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021 – 2026 đến nay.

Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì, phối hợp với Ban Văn hóa - Xã hội chuẩn bị các nội dung có liên quan để tiếp tục triển khai Kế hoạch giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh; Ban Văn hóa - Xã hội xây dựng kế hoạch và tổ chức khảo sát việc thực hiện các khoản thu đầu năm học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; Ban Pháp chế thu thập thông tin để phục vụ khảo sát chuyên đề tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh về một số chủ trương, biện pháp xây dựng lực lượng công an xã trên địa bàn tỉnh.

Ban Dân tộc thu thập thông tin và xây dựng kế hoạch khảo sát về hiệu quả công tác quản lý nhà nước, chất lượng nguồn nhân lực và những tác động ảnh hưởng đến trẻ em vùng đồng bào khi cha mẹ đi làm ăn xa (từ 2020 - 2022) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Nghệ An.

Triển khai thực hiện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; rà soát, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Thường trực HĐND chuyển đến…

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP