7 CA phường ăn tiền chạy tội ma tuý: Chiêu thức làm tiền ra sao?

Khi bắt được đối tượng tàng trữ ma túy, các cán bộ CA phường sẽ gợi ý đưa tiền sẽ được cho về. Khi nhận tiền, các cán bộ này đã làm thay đổi bản chất từ hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy sang sử dụng chất kích thích.

TOP