Vinaconex bị phạt thuế gần 5 tỷ đồng

VINACONEX phải nộp bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp, tiền chậm nộp theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước và tiền phạt vi phạm hành chính về thuế với số tiền gần 5 tỷ đồng.


TOP