Trong nước

Ông Trần Thanh Mẫn tái đắc cử Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chiều ngày 20/9, Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ IX bế mạc. Ông Trần Thanh Mẫn tái đắc cử Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Tại phiên bế mạc, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX đã hiệp thương cử 62 người tham gia Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; hiệp thương cử các chức danh trong Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX nhiệm kỳ 2019-2024 và chức danh Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Khóa IX.

Theo đó, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục được tín nhiệm cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

Ông Hầu A Lềnh được cử giữ chức Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

4 Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá IX có ông Ngô Sách Thực, bà Trương Thị Ngọc Ánh; ông Nguyễn Hữu Dũng và ông Phùng Khánh Tài.

Các Phó Chủ tịch không chuyên trách Uỷ ban Tung ương MTTQ Việt Nam khoá IX có 6 người, gồm: Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; bà Nguyễn Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; bà Hà Thị Khiết, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh; bà Nguyễn Lan Hương, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

50% Uỷ viên Uỷ ban Trung ương MTTQ là người ngoài Đảng

Trước đó, sáng cùng ngày, Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Theo đó, số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 385 người. Đại hội đã hiệp thương cử 374, còn 11 người sẽ kiện toàn trong nhiệm kỳ.

Nhân sự Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 có đại diện các tổ chức thành viên, các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo, thành phần kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực tham gia.

Đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên là 47 người. Tại Đại hội hiệp thương 43 người (khuyết 4 người sẽ được kiện toàn trong nhiệm kỳ). Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh là 63 người.

Đại biểu là người ngoài Đảng có 187 người (chiếm 50%); là nữ có 80 người (chiếm 21,3%), là người dân tộc thiểu số 98 người (chiếm 26,2%). Đại biểu tôn giáo có 84 người (chiếm 17,1%). Đại biểu có trình độ Đại học trở lên là 301 người (80,1%).

Về độ tuổi, đại biểu dưới 40 tuổi có 44 người (chiếm 11,7%), từ 44 - 60 tuổi có 182 người (chiếm 48,8%), trên 60 tuổi có 148 người (chiếm 39,5%).

Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX cũng đã được các đại biểu thông qua, sửa đổi quy định Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi) gồm Phần mở đầu, 8 chương, 37 điều, tăng 1 điều so với Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII. Điều lệ bổ sung Điều 29, quy định về quan hệ giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên.

Theo đó, quan hệ giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam với các tổ chức thành viên là quan hệ phối hợp. Ủy ban MTTQ Việt Nam giữ vai trò chủ trì, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động của các tổ chức thành viên để thực hiện những nhiệm vụ và chương trình hành động của MTTQ Việt Nam.

Ông Trần Thanh Mẫn sinh năm 1962, quê quán xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Ông là tiến sỹ kinh tế, cử nhân lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông Mẫn đã kinh qua các nhiệm vụ như: Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ, đại biểu HĐND tỉnh Cần Thơ nhiệm kỳ 1989 - 1994; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ…

Năm 2015, ông Mẫn là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII đơn vị TP Cần Thơ.

Sau đó, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị Cần Thơ.

Đến tháng 6/2017,tại Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ VII (khóa VIII) đã hiệp thương cử ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019.

Ngày 9/5/2018, tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, ông được bầu bổ sung Uỷ viên Ban Bí thư khoá XII.

Tác giả: Hương Giang

Nguồn tin: thanhtra.com.vn

loading...

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP