Trong tỉnh

Nghệ An hợp nhất 5 ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nghệ An vừa ban hành dự thảo hợp nhất các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành 1 ban trực thuộc UBND tỉnh.

Nhiều hạn chế

Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật cấp tỉnh hiện do 5 Ban quản lý dự án thực hiện trực thuộc 4 sở quản lý gồm: Ban quản lý các dự án xây dựng dân dụng và hạ tầng kỹ thuật đô thị Nghệ An, thành lập năm 1995 trực thuộc Sở Xây dựng; Ban quản lý các dự án xây dựng công trình văn hóa - thể thao - du lịch và Ban quản lý dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử văn hóa Kim Liên gắn với phát triển du lịch, trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao; Ban quản lý các dự án chuyên ngành công trình y tế, trực thuộc Sở Y tế; Ban quản lý các dự án chuyên ngành giáo dục và đào tạo trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ban quản lý các dự án xây dựng và kỹ thuật hạ tầng đô thị là đơn vị có quy mô lớn nhất trong 5 Ban cần hợp nhất. Ảnh: Q.A

Hiện tổng số phòng chuyên môn, nghiệp vụ của 5 Ban là 17 phòng. Tổng số công chức, viên chức và người lao động là 75 người; trong đó công chức 3 người, viên chức 49 người, hợp đồng lao động 23 người. Có 5 giám đốc (Trưởng ban), 7 phó giám đốc (Phó trưởng ban), 10 trưởng phòng, 9 phó trưởng phòng, còn lại là viên chức và người lao động.

Đồ họa: Lâm Tùng

*Ban quản lý dự án các dự án xây dựng công trình Văn hóa, Thể thao và Du lịch khi chưa hợp nhất có 1 Giám đốc và 1 Phó Giám đốc; 3 phòng chuyên môn: Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp, Phòng Kỹ thuật – Tu bổ - Tôn tạo, Phòng Kế hoạch, tổng nhân sự:10 người.

*Ban quản lý dự án bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử văn hóa Kim Liên gắn với phát triển du lịch: Có 1 Trưởng ban và 1 Phó Trưởng ban; 2 phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Phòng Hành chính – Tổng hợp và Phòng Kỹ thuật xây dựng. Nhân sự: 10 người.

*Ban quản lý các dự án chuyên ngành công trình Y tế, gồm: 1 Giám đốc và 1 Phó Giám đốc; 2 phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Phòng Tài chính và kế hoạch tổng hợp, Phòng Kỹ thuật – Tổ chức hành chính, nhân sự 12 người.

*Ban quản lý các dự án chuyên ngành Giáo dục và Đào tạo: Có 1 Giám đốc và 2 Phó Giám đốc; 3 phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: phòng Tổng hợp, phòng Kỹ thuật và phòng Kế toán; nhân sự 10 người.

Tổng số công trình, dự án đang làm chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư, tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát là 171 công trình, dự án với tổng mức đầu tư khoảng 4.377 tỷ đồng.

Đường 7m nối ngã ba Quán Bàu với đường Xô Viết Nghệ Tĩnh do Ban quản lý các dự án Xây dựng dân dụng và Kỹ thuật hạ tầng đô thị làm chủ đầu tư. Ảnh: L.T

Về tài chính: Tổng số nguồn thu năm 2018 của các ban là 17,357 tỷ đồng (trong đó nguồn ngân sách hỗ trợ là 1,525 tỷ đồng), tổng số chi là 16.403 tỷ đồng chênh lệch (thu - chi) là 956 triệu đồng.

Trong 5 Ban nêu trên, Ban quản lý các dự án Xây dựng dân dụng và Kỹ thuật hạ tầng đô thị có quy mô tương đối lớn, với tổng số nhân sự 33 người, các ban còn lại quy mô nhỏ. Nguồn kinh phí hoạt động của các Ban chủ yếu từ ngân sách Nhà nước.

Theo đánh giá của tỉnh Nghệ An, do cơ quan chủ quản trực tiếp làm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án chỉ đại diện chủ đầu tư nên trong quá trình xây dựng và triển khai dự án, chủ đầu tư phải tham gia và quyết định nhiều nội dung của dự án làm ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước của ngành có dự án.

Hạn chế nữa là hiện nay nguồn vốn cấp chậm, thời gian dự án kéo dài, trong khi cạnh tranh trong các hoạt động tư vấn khác gặp khó khăn; tình trạng không đủ chi phí để hoạt động thường xuyên ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập, đời sống của người lao động.

Ngoài việc lãng phí về nhân sự, cơ sở vật chất, chi phí quản lý điều hành còn có sự chồng chéo, không đồng bộ nhất định trong quản lý điều hành của các Ban, chủ đầu tư và của tỉnh.

Sở Xây dựng Nghệ An là đơn vị lập Đề án hợp nhất. Ảnh: Q.A

Hợp nhất thành 1 ban, trực thuộc UBND tỉnh

Theo các quy định của pháp luật về thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây chuyên ngành và yêu cầu về tinh giản biên chế hiện nay, việc hợp nhất các Ban quản lý dự án xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật hiện đang do các Sở quản lý thành 1 Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng dân dụng, công nghiệp do UBND tỉnh trực tiếp quản lý là cần thiết và phải thực hiện.

Mục tiêu là sắp xếp, tổ chức lại các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật cấp tỉnh theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, đảm bảo đủ năng lực về chuyên môn và kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu về tính chuyên nghiệp, yếu tố bao quát theo lĩnh vực; tập trung thực hiện công tác chuyên môn; không kiêm nhiệm, phù hợp với quy định của Luật Xây dựng ngày 18/6/2014, Nghị định số 59/2015/NĐ- CP và Thông tư số 16/2016/TT-BXD và thu gọn mối, trung gian.

Sau khi hợp nhất, Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật sẽ có tên gọi là: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An.

Ban này do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập trực thuộc UBND tỉnh; chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh; chịu sự quản lý nhà nước về chuyên môn nghiệp vụ theo quy định pháp luật về đầu tư xây dựng.

Sơ đồ tổ chức của Ban quản lý dự án mới sau khi hợp nhất. Ảnh: Lâm Tùng

Chức năng sau sáp nhập: Làm chủ đầu tư một số dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách do UBND tỉnh quyết định đầu tư; Tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật; Thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư.

Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án gồm có: Ban giám đốc, văn phòng, một số phòng (ban) nghiệp vụ để thực hiện chức năng của chủ đầu tư và các phòng (ban) chuyên môn để quản lý dự án. Ban giám đốc gồm có giám đốc và không quá 3 phó giám đốc. Văn phòng ban và không quá 5 phòng chuyên môn, nghiệp vụ.

Giảm được 12 phòng chuyên môn

Theo đề án, Ban quản lý dự án sau khi được hợp nhất ngoài việc giảm được 4 Ban QLDA, còn giảm được 12 phòng chuyên môn, nghiệp vụ. Về nhân sự: giảm được 4 giám đốc; 4 phó giám đốc; 5 trưởng phòng. Ngoài ra, sau sắp xếp sẽ giảm được một số nhân viên như hành chính, kho quỹ, kế toán...

Ông Nguyễn Trường Giang - Phó Giám đốc Sở Xây dựng (đơn vị lập đề án) cho biết: Theo chỉ đạo, lộ trình thành lập tổ chức bộ máy trước ngày 30/9/2019; Hoàn thành công tác chuẩn bị bàn giao, thành lập Ban quản lý dự án trước ngày 30/12/2019; Ban quản lý dự án bắt đầu hoạt động kể từ ngày 1/1/2020.

Tác giả: Trân Châu

Nguồn tin: Báo Nghệ An

loading...

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP