Trong tỉnh

Nghệ An đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã ký ban hành Công văn số 7398/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được phân công để chủ động triển khai các nội dung công việc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1259/TTg-KTTH ngày 17/9/2020 về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Công văn tập trung vào những nội dung chủ yếu như, thường xuyên kiểm tra, rà soát, bám sát tình hình sản xuất kinh doanh đối với từng ngành, lĩnh vực, từng doanh nghiệp trên địa bàn để tháo gỡ khó khăn vướng mắc và có giải pháp kịp thời nhằm khắc phục, hỗ trợ, tạo thuận lợi thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp và người dân; thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; quan tâm đẩy mạnh triển khai các dự án đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng, đất đai, tín dụng, thủ tục hành chính, nguồn nhân lực.

Cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam sẽ hoàn thành và đưa vào sử dugj vào cuối tháng 12/2020

Các đơn vị tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, đẩy mạnh, cải cách hành chính, tạo điều kiện để thu hút hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xã hội; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, làm chậm, gây phiên hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời rà soát, nghiên cứu các cơ chế, chính sách của tỉnh đã ban hành để kịp thời sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện, đảm bảo các cơ chế, chính sách phải phù hợp với tình hình thực tiễn, tiếp tục thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đầu tư đã được ban hành, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư đổi mới, sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất để tăng năng suất.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo các sở, ban ngành, các địa phương tìm biện pháp thúc đẩy mạnh mẽ tiêu dùng, chú trọng thị trường trong nước, trong tỉnh, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các chương trình, giải pháp kích cầu tiêu dùng; tổ chức tốt việc đưa hàng hóa, dịch vụ đến các khu dân cư, khu công nghiệp, khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển thương mại điện tử và các mô hình kinh doanh phù hợp; thực hiện tốt các chương trình xúc tiến thương mại, nghiên cứu để mở rộng thị trường xuất khẩu các sản phẩm của tỉnh; đẩy mạnh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Thực hiện tốt các cơ chế, chính sách về huy động vốn, tín dụng, tài chính - ngân sách nhà nước gắn với chương trình kích cầu tiêu dùng trong nước, trong tỉnh và thúc đẩy mở rộng thị trường xuất khẩu.

Tác giả: QUỐC KHÁNH

Nguồn tin: nhadautu.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP