Bộ trưởng Bộ KH&ĐT: Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công dự án trọng điểm tại Nghệ An, Thanh Hóa

Thăm một số dự án trọng điểm tại tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng ghi nhận kết quả đã đạt được, đồng thời yêu cầu nhà thầu huy động tối đa nhân lực, vật tư, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa công trình vào khai thác, phục vụ đời sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của vùng.

Điểm tên nhiều cơ quan, đơn vị tại Nghệ An chưa giải ngân vốn đầu tư công

Trong thời gian qua, tỉnh Nghệ An thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt, cụ thể để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn và đã đạt được kết quả khá tích cực. Tuy nhiên, tại địa phương này vẫn còn nhiều cơ quan, đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp, thậm chí chưa giải ngân...

Vì sao giải ngân vốn đầu tư công ở Nghệ An chậm?

Tính đến ngày 18/5, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh Nghệ An quản lý giải ngân 377,76 tỷ đồng, đạt 13,01% kế hoạch giao, trong đó có 5 đơn vị có tỷ lệ giải ngân trên 35% và 7 đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới 10%.

Nghệ An: Kiên quyết không để hồ sơ chậm ảnh hưởng đến công tác giải ngân vốn đầu tư công

Để đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, UBND tỉnh Nghệ An giao các sở, ban, ngành thường xuyên rà soát, kiểm tra, không để xảy ra tình trạng chậm giao kế hoạch vốn, tồn đọng vốn… Kiên quyết không để xảy ra tình trạng giải quyết hồ sơ chậm ảnh hưởng đến giải ngân vốn đầu tư công.

Nghệ An đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã ký ban hành Công văn số 7398/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã về việc tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

TOP