Kinh tế

Một phó tổng giám đốc VietBank nghỉ việc

Ông Nguyễn Trung Thành thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc VietBank từ 9/11.

Phó Tổng giám đốc Nguyễn Trung Thành. Ảnh: VietBank.

HĐQT VietBank quyết định ông Nguyễn Trung Thành thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc để giải quyết nghỉ việc theo nguyện vọng từ ngày 9/11. Ngân hàng còn 6 phó tổng giám đốc.

Tháng 3, sau khi HĐQT miễn nhiệm nguyên Tổng giám đốc Nguyễn Thành Nhung, ông Lê Huy Dũng, Phó Tổng giám đốc được bổ nhiệm vị trí quyền Tổng giám đốc VietBank.

Lũy kế 9 tháng, ngân hàng lãi trước thuế 373,7 tỷ đồng, giảm 13%, tương đương 61% kế hoạch năm.

Tổng tài sản cuối tháng 9 ở mức 82.270 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm. Chứng khoán đầu tư tăng 90% lên 20.148 tỷ đồng. Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước cũng tăng từ 2.591 tỷ lên 6.050 tỷ đồng.

Cho vay khách hàng 42.664 tỷ đồng, cao hơn 4% so với đầu năm. Nợ xấu 867,3 tỷ đồng, tăng 61%. Tỷ lệ nợ xấu nâng từ 1,4% lên 2%.

Tiền gửi khách hàng hơn 60.695 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 921,6 tỷ đồng, bên cạnh quỹ tổ chức tín dụng hơn 199 tỷ đồng.

Tác giả: Trâm Anh

Nguồn tin: Người đồng hành

BÀI MỚI ĐĂNG


TOP