Kinh tế

Lãi suất tiền gửi của Vietcombak, BIDV, Vietinbank, Agribank, ngân hàng nào cao nhất?

Theo biểu lãi suất cập nhật mới nhất tháng 10/2019, lãi suất tiết kiệm cao nhất được áp dụng tại 4 ngân hàng lớn Vietcombak, BIDV, Vietinbank, Agribank là 7%/năm.

Lãi suất tại các ngân hàng này không có nhiều thay đổi so với các tháng trước. Duy nhất có BIDV điều chỉnh giảm lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 1-2 tháng từ 4,5% xuống 4,3%.

Lãi suất tiết kiệm tại ngân hàng Vietcombank cập nhật ngày 4/10, cao nhất là 6,8%/năm được áp dụng đối với khoản tiền gửi có kì hạn dài từ 12 tháng trở lên.

Lãi suất tiền gửi kì hạn 1 tháng, 2 tháng cùng ở mức 4,5%/năm; lãi suất kì hạn 3 tháng là 5%/năm; lãi suất tiền gửi kì hạn 6 tháng, 9 tháng là 5,5%/năm.

Các khoản tiền gửi không kì hạn, tiền gửi thanh toán có lãi suất là 0,1%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tại ngân hàng Agribank tháng 10/2019 cao nhất là 6,8%, áp dụng cho các khoản tiền gửi kì hạn 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng.

Còn lãi suất tiết kiệm kì hạn 1 tháng và 2 tháng cùng ở mức 4,5%/năm. Lãi suất tiết kiệm kì hạn 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng là 5%. Lãi suất tiết kiệm 6 tháng là 5,5%.

Lãi suất tiết kiệm kì hạn 9 tháng, 10 tháng, 11 tháng ở mức 5,6%.

Các khoản tiền gửi không kì hạn, tiền gửi thanh toán có lãi suất là 0,2%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tại ngân hàng BIDV tháng 10 cao nhất ở mức 7%, áp dụng cho các kỳ hạn 12 tháng, 24 tháng, 36 tháng.

Lãi suất tiết kiệm ở kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng chỉ ở mức 4,3%. Đây cũng là mức lãi suất thấp nhất hiện nay ở kỳ hạn 1-2 tháng.

Lãi suất ở kỳ hạn 3 tháng ở mức 5%. Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng 5,5%. Còn kỳ hạn 15 tháng, 18 tháng, lãi suất tiết kiệm là 6,8%.

Lãi suất tiết kiệm tại Vietinbank tháng 10 cao nhất là 7% ở kỳ hạn trên 36 tháng, kỳ hạn 36 tháng là 6,9%.

Ở kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, lãi suất tiết kiệm cùng ở mức 4,5% (bằng với Agribank, Vietcombank, và cao hơn BIDV 0,2%).

Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng là 5%. Còn kỳ hạn 5 tháng, 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng cùng ở mức 5,5%.

Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng là 6,8%; 18 tháng là 6,7%.

Tác giả: D. Thùy

Nguồn tin: Báo Infonet

loading...

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP