Trong tỉnh

Hội thảo Lý luận – Thực tiễn “Đảng cộng sản Việt Nam – trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới”

Sáng nay (16/1), Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội thảo: Lý luận – Thực tiễn “Đảng cộng sản Việt Nam – Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.

Tại điểm cầu Nghệ An.

Hội thảo được tổ chức trực tuyến với 63 tỉnh thành trong cả nước. Dự và chủ trì hội thảo có các đ/c: Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng – Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Về phía điểm cầu Nghệ An có các đ/c: Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đ/c Ủy viên BTV - ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định: Hội thảo là một trong những hoạt động trọng tâm, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc thiết thực kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng CSVN. Dịp này chúng ta cùng nhau ôn lại kho sử vững vàng của Đảng, khẳng định những thành tựu vĩ đại, đúc kết những kinh nghiệm quý báu của đảng trong 90 năm qua, trên cơ sở đó đề xuất những kiến nghị giải pháp nhằm tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, sánh vai với các cường quốc năm châu như ý nguyện của Bác Hồ và nhân dân ta. Đ/c Trần Quốc Vượng cũng nhấn mạnh: Hội thảo nhằm góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền truyền thống vẻ vang của đảng, của dân tộc về sự nghiệp đổi mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước ta, cổ vũ và động viên toàn đảng toàn dân và toàn quân ta nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 – 2020 và Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng.

Các đại biểu tham dự.

Tại hội thảo, tham luận của các nhà khoa học tập trung vào những vấn đề: khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu của lịch sử, đáp ứng yêu cầu giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước; sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Làm rõ thêm những thành tựu của cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những thành tựu trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng; Khẳng định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đến thành công của cách mạng Việt Nam. Đồng thời đề xuất những định hướng, giải pháp nhằm phát triển đất nước bền vững và xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ cách mạng mới.

Tác giả: Mai Hương - Cảnh Toàn

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An

loading...

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP