Kinh tế

Điện chính thức tăng giá từ ngày mai 1/12

Chiều 30-11, Bộ Công Thương đã ra thông cáo về việc tăng giá điện 6,08% kể từ ngày 1-12. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng thông báo luôn giá thành sản xuất điện 2016 (đã được kiểm toán).

Về giá điện mới, Bộ Công Thương nhấn mạnh: Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh với mức giá mới là 1.720,65 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tăng 6,08% so với giá bán điện bình quân hiện hành (1.622,01 đồng/kWh). Thời điểm điểu chỉnh là từ 1 tháng 12 năm 2017.

Việc điều chỉnh giá bán điện lần này được thực hiện trên cơ sở kết quả kiểm tra giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2016 đã được kiểm toán độc lập và kiểm tra bởi Tổ công tác liên Bộ.

Mức giá cho từng nhóm khách hàng tiếp tục được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 28/2014 cho đến khi biểu giá mới mà Bộ Công Thương vừa dự thảo chính thức được đưa ra.

Giá điện chính thức được điều chỉnh kể từ 1-12

Về chi phí giá điện 2016, theo những gì được Bộ Công Thương công bố: Sản lượng điện thương phẩm thực hiện trong năm là 159,79 tỷ kWh; tỷ lệ tổn thất điện năng toàn EVN là 7,57% (thấp hơn 0,13% so với kế hoạch).

Tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2016 là 266.104,25 tỷ đồng. Như vậy, giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2016 là 1.665,29 đ/kWh – cao hơn giá bán điện trung bình được phê duyệt.

Doanh thu bán điện năm 2016 là 265.510,79 tỷ đồng (tương ứng giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện là 1.661,57 đ/kWh). Hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2016 lỗ 593,46 tỷ đồng.

Thu nhập từ các hoạt động có liên quan đến sản xuất kinh doanh điện trong năm 2016 là 3.251,66 tỷ đồng.

Tổng cộng hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2016 và các hoạt động liên quan đến hoạt động điện năm 2016 EVN lãi 2.658,20 tỷ đồng (chưa tính tới thu nhập từ sản xuất khác như xây lắp điện, sửa chữa thí nghiệm điện, các dịch vụ cho thuê tài sản, vận tải, bốc dỡ, các khoản phạt vi phạm hợp đồng của các Tổng công ty Điện lực...).

Theo báo cáo của cơ quan kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Deloitte Việt Nam), các khoản chi phí chưa tính vào giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2016 gồm: Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện phân bổ lũy kế đến ngày 31/12/2016 của các công ty sản xuất, kinh doanh điện do công ty mẹ EVN sở hữu 100% vốn: Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia là 2.352,25 tỷ đồng; Công ty mẹ - Tổng công ty phát điện 1 là 2.782,52 tỷ đồng; Công ty mẹ - Tổng công ty phát điện 3 là 3.374,22 tỷ đồng.

Tác giả: Vũ Hân

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP