Trong tỉnh

230 tỷ đồng xây nhà máy nước theo hình thức PPP tại Nghệ An

UBND tỉnh Nghệ An vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Xây dựng Nhà máy nước huyện Nghĩa Đàn theo hình thức hợp đồng BOT với tổng mức đầu tư 230 tỷ đồng.

Dự án sẽ lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức chỉ định thầu; phương thức lựa chọn là một giai đoạn, một túi hồ sơ. Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà đầu tư là quý II/2018.

Thời gian hoạt động tối đa của Dự án là 25 năm (trong đó có 2 năm xây dựng). Sau khi hết hạn khai thác Dự án, nhà đầu tư chịu trách nhiệm bàn giao lại tài sản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong quá trình khai thác công trình, nhà đầu tư có trách nhiệm bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ hệ thống máy móc, thiết bị, đường ống và các hạng mục công trình khác của Dự án để sau khi hết thời hạn khai thác chuyển giao lại công trình cho cơ quan nhà nước, các hạng mục công trình của Dự án vẫn bảo đảm hoạt động bình thường, hiệu quả.

Tác giả: Việt Anh

Nguồn tin: Báo Đấu Thầu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP