Nhiều vướng mắc khi cấp phát kinh phí giảm nghèo

Quế Phong là một trong 11 huyện miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An và là một trong 3 huyện đang thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ về “Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo”.

Nhiều vướng mắc trong sáp nhập huyện, xã

Các địa phương đang phải gấp rút chuẩn bị thực hiện sáp nhập 16 huyện và hơn 630 xã, phường bởi thời hạn đặt ra chỉ còn 7 tháng. Thế nhưng, 'sáp' vào mới thấy nhiều vướng mắc.

TOP