Thấp… như lương nhân viên trường học

Ngoài đội ngũ giáo viên đứng lớp, trong cơ sở giáo dục còn có lực lượng âm thầm cống hiến cho sự nghiệp “trồng người” đó là nhân viên trường học.

TOP