NÓNG: Bộ Y tế đề xuất F0, F1 có thể... đi làm

Trong đề xuất mới đây của Bộ Y tế, F0 không có triệu chứng, đang trong thời gian cách ly, tự nguyện quay lại làm việc có thể làm việc trực tuyến, chăm sóc người bệnh COVID-19. F1 được phép tham gia các công việc trực tiếp và trực tuyến.

Lúng túng trong xử lý khi có học sinh là F0, F1

Quan điểm ứng biến với dịch sau khi học sinh quay lại trường có sự khác nhau giữa các địa phương. Nhiều nơi lúng túng trong xử lý khi có học sinh là F0, F1. Việc tổ chức bán trú, học hai buổi mỗi nơi làm một kiểu, gây bức xúc cho phụ huynh và xã hội trong việc chăm sóc, đưa đón con.

Nhiều học sinh lớp 12 là F1, F2

Các địa phương đang rà soát học sinh là F1, F2, F3 của bệnh nhân COVID và sẵn sàng mọi điều kiện để tổ chức thi tốt nghiệp THPT 2021.

TOP