Bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Diễn Châu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

Chiều 23/3, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh để thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận huyện Diễn Châu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các Sở, ngành, UBND huyện Diễn Châu.

TOP