Mùa trèo trám đen ở Nghệ An

Những ngày này, người dân nhiều địa phương tại các huyện miền núi Nghệ An đang vào vụ thu hoạch quả trám đen.

TOP