Nghệ An điều chỉnh giá bất động sản công nghiệp để thu hút đầu tư

Với việc ban hành bảng giá đất các Khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam giai đoạn 2020-2024, Nghệ An đang quyết tâm cải thiện thực chất môi trường đầu tư kinh doanh, bằng những chính sách, giải pháp thiết thực để thu hút đầu tư đối với các dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN.

VSIP tăng 81,57 triệu USD vốn đầu tư vào Nghệ An

Công ty TNHH VSIP Nghệ An vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An thống nhất bổ sung vốn đầu tư giai đoạn 2 khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ với số vốn là 81,57 triệu USD.

TOP