Giá trị Jackpot 1 đã vượt 100 tỷ đồng

Với việc kỳ quay tối ngày 2/11 của xổ số tự chọn Power 6/55 không có người trúng giải cao nhất, quỹ giải Jackpot 1 của sản phẩm này đã vượt mức 100 tỷ đồng.

TOP