Giáo dục

Thiết kế môn Lịch sử THPT bao gồm cả phần bắt buộc và lựa chọn

Đó là một trong những nội dung của Nghị quyết Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khoá XV về lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Cụ thể, Nghị quyết yêu cầu, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đại học; triển khai có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó tăng cường công tác tuyên truyền về triển khai Chương trình này; đổi mới căn bản và toàn diện phương pháp dạy và học, đặc biệt môn học Lịch sử.

Nghiên cứu ý kiến cử tri, Nhân dân và đại biểu Quốc hội, thiết kế môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục cấp Trung học phổ thông, bao gồm cả phần bắt buộc và phần lựa chọn một cách hợp lý, khoa học, đảm bảo hiệu quả cao nhất trong việc giáo dục truyền thống và phát triển nhân cách cho học sinh; kiểm soát chặt chẽ việc biên soạn và xuất bản sách giáo khoa.

Việc thiết kế môn Lịch sử là môn tự chọn ở bậc THPT đã thu hút sự quan tâm của dư luận trong suốt thời gian qua với nhiều ý kiến trái chiều.

Bổ sung sách giáo khoa vào Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá khi sửa đổi Luật Giá. Trước mắt, Chính phủ chỉ đạo các Bộ liên quan có biện pháp hạ giá thành sách giáo khoa phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội; đồng thời, tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ hoặc trợ giá sách giáo khoa đối với học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, miền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định; nghiêm túc thực hiện đúng các quy định về tài liệu tham khảo, tránh lãng phí.

Theo chương trình giáo dục phổ thông mới áp dụng từ năm học 2022-2023 đối với lớp 10, Lịch sử được thiết kế là một môn trong tổ hợp Khoa học xã hội. Giai đoạn này, học sinh bắt buộc phải học 5 môn lựa chọn trong 3 tổ hợp. Học sinh nào chọn tổ hợp xã hội đã có môn Lịch sử.

Học sinh chọn tổ hợp tự nhiên vẫn phải chọn một môn trong tổ hợp xã hội có môn Lịch sử (học sinh hoàn toàn có thể chọn môn Lịch sử nếu thấy môn này cần thiết cho bản thân hoặc cần thiết để phục vụ định hướng nghề nghiệp mà học sinh lựa chọn). Tuy nhiên, xung quanh việc thiết kế môn Lịch sử thành môn tự chọn đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Ủy ban Văn hóa - Giáo dục của Quốc hội đã đưa ra 3 khả năng khi môn lịch sử cấp THPT là môn học tự chọn. Trường hợp học sinh chọn môn lịch sử là 1 trong 5 môn học tự chọn thì sẽ học 210 tiết/3 năm học (tăng 70 tiết so với Chương trình giáo dục phổ thông 2006).

Nếu học sinh lựa chọn môn lịch sử là 1 trong 5 môn học tự chọn, đồng thời lựa chọn chuyên đề học tập là môn lịch sử thì sẽ học 315 tiết/3 năm học (tăng 175 tiết so với Chương trình giáo dục phổ thông 2006). Nhưng nếu học sinh không lựa chọn môn lịch sử thì thời lượng học trong 3 năm ít hơn Chương trình giáo dục phổ thông 2006 là 140 tiết. Vì các lý do trên, Ủy ban Văn hóa - Giáo dục đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định môn học lịch sử cấp THPT trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là môn học bắt buộc.

Tác giả: Huyền Thanh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP