Vietnam Airlines: Mở lại đường bay Đà Nẵng- Bangkok

Ngày 20/9/2019, Vietnam Airlines cho biết, sẽ khai thác trở lại đường bay kết nối TP. biển Đà Nẵng với Bangkok - Thủ đô của Thái Lan từ ngày 27/10/2019, khởi hành hằng ngày từ Đà Nẵng lúc 15 giờ 20 và từ Bangkok lúc 18 giờ.

TOP