Tư vấn du học tại Nghệ An: Đi học hay đi làm?

Thời gian qua, các cơ sở kinh doanh tư vấn du học xuất hiện ngày càng nhiều tại Nghệ An, tạo cơ hội cho giới trẻ học tập, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp ở nước ngoài. Tuy nhiên, không ít vấn đề nảy sinh cho thấy việc quản lý hoạt động tư vấn du học còn nhiều bất cập.


TOP