Nghe lời thầy bói, vợ tạt acid chồng

“Bệnh viện quận 2 (TP.HCM) điều trị nhiều người bị tạt acid. Trong đó có trường hợp vợ tạt acid chồng vì tin lời “phán” của thầy bói”.


TOP