Trâu hoang vào làng tấn công người

Đàn trâu vô chủ đến xã Thiệu Trung (huyện Thiệu Hóa) hơn nửa tháng nay, phá hoại hoa màu, tấn công khiến 15 người bị thương.


TOP