Công an xã thu tiền 'thu thập thông tin dân cư'

Thực hiện Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư, từ tháng 8-2018, tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các địa phương thu thập thông tin dân cư để xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.


TOP