Chăm lo cho gia đình có công với cách mạng vừa là đạo lý, vừa là bổn phận của mỗi người dân

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước cùng nhân dân luôn quan tâm và dành những tình cảm, trách nhiệm để chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công (NCC) bằng những chính sách cụ thể, thiết thực. Nhiều thương binh nặng đã vượt lên hoàn cảnh trở thành những tấm gương sáng cho con cháu.

Nghệ An: Chính quyền huyện Diễn Châu vô trách nhiệm đối với đất thờ phụng Mẹ Việt Nam Anh hùng

Hơn 4 năm qua, tiếp nối theo di nguyện của mẹ mình, bà Đặng Thị Hoàn con gái duy nhất (còn sống) của bà Tăng Thị Dục là bà mẹ Việt Nam Anh hùng đã đi “gõ cửa" khắp nơi đề nghị cấp lại Giấy CNQSDĐ trên mảnh đất hiện đang là nơi thờ phụng người có công nhưng đến nay vẫn không được giải quyết.

TOP