Thôn, xã bán đất như bán… rau

Không có thẩm quyền nhưng lãnh đạo xã Phúc Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) đã tự ý bán 284 lô đất ở cho người dân, thu hơn 22 tỉ đồng.

TOP