Khai mạc kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sáng nay (10/12), tại TP Vinh, HĐND tỉnh Nghệ An tiến hành khai mạc kỳ họp thứ 12, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kỳ họp sẽ thảo luận, quyết định các vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và ban hành các cơ chế chính sách quan trọng thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh.


TOP