Bổ sung chi tiết định tội dâm ô: Chấm dứt những khái niệm "nựng"

Hội đồng thẩm phán TAND tối cao vừa đưa ra dự thảo Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số điều của bộ luật Hình sự trong đó có tội: Hiếp dâm, cưỡng dâm, dâm ô; 'hành vi quan hệ tình dục khác'... Điều này đang nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận.

TOP