Lạm thu nhiều năm liền ở ĐH Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng?

Nhiều khoản thu không có trong văn bản quy định, chưa có cơ chế, nhưng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng, trước đây là CĐ Công nghệ (thuộc ĐH Đà Nẵng) vẫn tổ chức thu trong nhiều năm liền mới được phát hiện.

Chân dung người phụ trách mới của ĐH Đà Nẵng

PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ sẽ đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc phụ trách đại học Đà Nẵng thay GS.TS Trần Văn Nam hết tuổi công tác theo quy định quản lý Nhà nước. Ông Vũ nhìn nhận trong giai đoạn sắp tới có 2 nhiệm vụ quan trọng mà đơn vị cần tập trung thực hiện.


TOP