Chiều 17/4, Nghệ An ghi nhận 417 trường hợp mới nhiễm COVID-19, có 104 ca cộng đồng ở 12 địa phương

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Trong 12 giờ qua (từ 6h00 đến 18h ngày 17/4/2022), tỉnh Nghệ An ghi nhận 417 trường hợp mới Dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại 17 địa phương, trong đó có ca 104 cộng đồng tại 12 địa phương; có 2 bệnh nhân cao tuổi có bệnh nền tử vong.

Chiều 13/4, Nghệ An ghi nhận 852 trường hợp mới nhiễm COVID-19, có 226 ca cộng đồng tại 17 địa phương

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Trong 12 giờ qua (từ 06h00 đến 18h00 ngày 13/04/2022), Nghệ An ghi nhận 852 ca Dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại 19 địa phương; trong đó, có 226 ca cộng đồng tại 17 địa phương, có 1 bệnh nhân tuổi cao, có bệnh nền mắc COVID-19 tử vong.

Chiều 12/4, Nghệ An ghi nhận 1.299 trường hợp mới nhiễm COVID-19, có 378 ca cộng đồng tại 15 địa phương

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Trong 12 giờ qua (từ 06h00 đến 18h00 ngày 12/04/2022), Nghệ An ghi nhận 1.299 trường hợp mới Dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại 19 địa phương, trong đó, có 378 ca cộng đồng tại 15 địa phương; có thêm 1 bệnh nhân mắc bệnh nền tử vong do nhiễm COVID-19.

Sáng 08/4, Nghệ An ghi nhận 1.035 trường hợp mới nhiễm COVID-19, trong đó có 271 ca cộng đồng tại 09 địa phương

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Trong 12 giờ qua (Từ 18h00 ngày 07/4 đến 06h00 ngày 08/4/2022), tỉnh Nghệ An ghi nhận 1.035 trường hợp mới Dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại 10 địa phương, trong đó có 271 ca cộng đồng tại 09 địa phương. Đồng thời, trong 12 giờ qua ghi nhận thêm 01 bệnh nhân mắc COVID-19 có bệnh nền tử vong.

Sáng 7/4, Nghệ An ghi nhận 1.204 trường hợp mới nhiễm COVID-19, có 316 ca cộng đồng tại 10 địa phương

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 06/04/2022 đến 06h00 ngày 07/04/2022), Nghệ An ghi nhận 1.204 trường hợp mới Dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại 10 địa phương (TP Vinh: 268 ca, Thanh Chương: 176 ca, Tân Kỳ: 167 ca, Nghi Lộc: 116 ca, Diễn Châu: 113 ca, Yên Thành: 102 ca, Nghĩa Đàn: 83 ca, Nam Đàn: 79 ca, Đô Lương: 69 ca, Quỳ Hợp: 31 ca); có 1 bệnh nhân tuổi cao, có bệnh nền mắc COVID-19 tử vong.

Sáng 06/4, Nghệ An ghi nhận 1.177 trường hợp mới nhiễm COVID-19, trong đó có 313 ca cộng đồng

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Trong 12 giờ qua (Từ 18h00 ngày 05/4 đến 06h00 ngày 06/4/2022), tỉnh Nghệ An ghi nhận 1.177 trường hợp mới Dương tính với vi rút SARS-CoV-2 tại 8 địa phương (TP Vinh: 352 ca, Thanh Chương: 186 ca, Nghi Lộc: 182 ca, Yên Thành: 117 ca, Diễn Châu: 105 ca, Nghĩa Đàn: 90 ca, Hưng Nguyên: 74 ca, Tân Kỳ: 71 ca).

TOP