Những vấn đề hứa hẹn làm nóng phiên chất vấn Bộ trưởng GTVT

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể sẽ lần đầu trả lời chất vấn trước QH hôm nay. Các câu hỏi sẽ xoay quanh giải pháp hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nhất là tại các TP lớn, giải pháp xử lý triệt để những vấn đề tồn tại đối với các dự án giao thông BOT.


TOP