UBND tỉnh ủy quyền cho Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam thực hiện một số nhiệm vụ về lĩnh vực bảo vệ môi trường

Tại Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 12/4, UBND tỉnh đã ủy quyền cho Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam thực hiện một số nhiệm vụ về lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư trong Khu Kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Nghệ An yêu cầu giảm TNGT trên tuyến đường 538B và N5

UBND tỉnh Nghệ An đánh giá, tình hình TNGT trên các tuyến đường này diễn biến rất phức tạp, nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra, gây thiệt hại lớn về tính mạng và tài sản của người dân.

TOP